Odważam się !

Monika Dzianachowska
5 ”min”

Nów w Rybach to odpuszczenie.

No to odpuściłam sobie strach i weszłam do lodowatego Bałtyku. Po raz pierwszy.
Odkryłam zachwyt po drugiej stronie strachu.