Pułapki myślenia Daniel Kahneman.
Przypomnienie o tym, jak ważne jest myślenie krytyczne i refleksja nad własnymi błędami.

Avatar
5 ”min”

Dziś „Pułapki myślenia” Daniela Kahnemana.

Lektura wcale nielekka, ale chyba jednak ważna📚

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele naszych myśli i decyzji jest podejmowanych pod wpływem różnych pułapek myślenia. Warto zastanowić się nad tym, jakie błędy popełniamy i jak możemy nauczyć się myśleć bardziej racjonalnie” – zachęca D.K., który wnikliwie bada tajemnice procesu myślenia, odkrywając liczne błędy, wpływające na podejmowane przez nas decyzje.

Wyjaśnia, jak często nasz umysł działa w niezgodzie z intuicją i logicznym rozumowaniem oraz jak często nasze myślenie jest podatne na nasze nieświadome manipulacje.

Wiele badań psychologicznych i neurologicznych wskazuje, że nasz umysł nie zawsze działa w sposób, który służy nam najlepiej.

Istnieje wiele czynników i mechanizmów, które mogą wpływać na podejmowanie przez nas złych decyzji, wprowadzając nas w błędne przekonania.

Nasz umysł może również podlegać pewnym iluzjom poznawczym, poprzez tendencje do selektywnego poszukiwania informacji, które potwierdzają nasze istniejące przekonania oraz do oceny sytuacji na podstawie emocji i wrażeń z naszego ostatniego doświadczenia.

„Pułapki myślenia” to wyzwanie dla naszego sposobu myślenia. D.K. analizuje m.in. wpływ skrótowych reguł myślowych, które prowadzą nas do błędów i uproszczeń oraz ukazuje, jak emocje wpływają na nasze wybory, i w jaki sposób nasze oceny sytuacji mogą być przez nie zniekształcone.

#PułapkiMyślenia to przypomnienie o tym, jak ważne jest myślenie krytyczne i refleksja nad własnymi błędami. Każdy z nas może nauczyć się unikać pułapek myślenia i podejmować bardziej racjonalne decyzje.

Prawdziwy rozwój wymaga refleksji nad umysłem. To on jest bowiem filtrem, sędzią i reżyserem naszych doświadczeń.

Zadanie wcale nie jest łatwe, ale chyba jednak warte Zachodu.

Spójrzmy więc na swój umysł w zupełnie nowy sposób. Bądźmy bardziej świadomi swoich procesów myślowych.