Aby poznać samego siebie,
trzeba się wystawiać na próby.

Monika Dzianachowska
4 ”min”

No więc się wystawiam. Boję się i robię. Szczególnie, że mi zależy.

Życie to ciągła zmiana. A my tak często boimy się nowości. Bo oznaczają niepewność i brak kontroli
nad sytuacją. Albo zmiana albo komfort.

W tym tygodniu wybrałam zmianę. Uczyłam się sztuki wystąpień publicznych od najlepszych. Dużo
emocji, dużo intensywnej pracy. Ale było warto. Bo zmiana to rozwój. Nabywanie nowych
kompetencji.

Odważajcie się, bo to wcale nie jest takie straszne.