Ciekawość 2023.

Oswajam nieznane.

Avatar
4 ”min”

2023 Ciekawość

Chcę poznawać nowe rzeczy, przekraczać granice, zadawać pytania.

Jestem otwarta, odważna i zaciekawiona.

Uczę się nowych rzeczy, wychodzę ze strefy komfortu.

Oswajam nieznane.