Jak tam u Was z odwagą do bycia sobą?

Avatar
5 ”min”

💙Jak tam u Was z odwagą do bycia sobą?

Do zadania tych pytań skłoniła mnie Brene Brown książką „Z wielką odwagą”.

I dziś tu o niej.

Najważniejsza myśl B.B., bardzo zresztą mi bliska, to taka, że prawdziwa siła tkwi w otwartości na własne słabości.

Ładne, prawda?

Ale często z tym mamy największy problem. Bo w kulturze „nigdy dość” nie ma miejsca na błędy. No więc jak tu pokazywać swoje słabości, skoro świat nie lubi na nie patrzeć?

👉B.B. przekonuje nas, iż odwaga wcale nie polega jedynie na podejmowaniu wielkich wyzwań czy ryzyka. Ale jest przede wszystkim zdolnością do uczciwego spojrzenia na siebie, akceptacji własnych niedoskonałości i dzielenia się z innymi swoimi prawdziwymi uczuciami.

O wiele więcej odwagi bowiem wymaga świadome akceptowanie siebie w całości, szczere poznawanie siebie i bycie sobą w relacjach niż akty brawury.

Książka skłania do refleksji nad tym, co naprawdę oznacza odwaga w różnych aspektach naszego codziennego życia – w pracy, w relacjach czy w procesie samopoznania. W tym kontekście jest dużo znowu o małych, ale jednak stawianych wytrwale – małych kroczkach.

B.B. podkreśla znaczenie bycia otwartym i wrażliwym w społeczeństwie, które często promuje fałszywe wyobrażenia o sile. Przekonuje, że to właśnie dzięki otwartości na swoje uczucia i empatii wobec innych możemy naprawdę doświadczyć głębokich, autentycznych relacji.

B.B. dzieli się też konkretnymi strategiami, które pomagają budować odwagę i autentyczność w różnych obszarach naszego życia.

Kilka inspiracji:

  • 👉Odwaga nie polega na tym, byśmy się nie bali, ale na tym, byśmy działali, mimo że się boimy
  • 👉Otwartość jest drzwiami do autentyczności. To zdolność do dzielenia się naszymi prawdziwymi uczuciami, nawet jeśli są one trudne czy niewygodne
  • 👉Wrażliwość to nie słabość. To siła. To zdolność do zrozumienia siebie i innych, do współodczuwania i budowania głębokich relacji
  • 👉Odwaga to zdolność do trzymania się swoich wartości, nawet wtedy, gdy jest trudno, a świat się sypie wokół nas
  • 👉Nie ma autentyczności bez odwagi. Nie możemy być prawdziwi, jeśli się boimy pokazać światu nasze prawdziwe ‚ja’
💙Odważycie się?